.

26 Mayıs 2012 Cumartesi

MERHAMET...

Hz. Peygamber (s.a.s)’in  gönderilmesi,  Kur’an’ın  indirilmesi de  Allah’ın  merhametinin  bir  sonucudur. O’nun rahmeti  herşeyi  kuşatmıştır  (el-A’raf, 7/156),  merhametlilerin  en  merhametlisidir  (el-A’raf, 7/151) ve  merhamet  edenlerin  en  hayırlısıdır  (el-Mü’min, 23/109).
Hz. Peygamber (s.a.s), Allah’ın  merhametinin  büyüklüğünü  ve  insanlardaki  merhametin  kaynağı  olduğunu  dile  getirdiği  bir  hadislerinde  şöyle  buyurur:
 “Allah  merhametini  yüz  parçaya  ayırdı,  doksan  dokuz  parçasını  kendi  yanında  tuttu,  bir  parçasını yeryüzüne  indirdi. 
İşte  bu  bir  parça  rahmet  sebebiyle  yaratıklar  birbirine  merhamet eder. Hatta yavrulu hayvan, bir tarafını incitir endişesiyle ayağını yavrusundan sakınır” (Buhari, Edeb, 19, Müslim, Tevbe, 17).
Allah’ın  merhamet  niteliğinin  bir  sonucu  olarak  insanlara  gönderilen  peygamberlerin  en  önemli özelliklerinden  birisi  de  merhametli  olmalarıdır. 
Kur’an, âlemlere  rahmet  olarak  gönderildiğini  (el-Enbiya, 21/107),  Allah’ın  rahmeti  sayesinde  insanlara yumuşak  davrandığın ı (Âl-u İmran,  3/159)  belirttiği  Hz. Peygamber  (s.a.s)’in  bu  özelliğini  şöyle  açıklar:
“Ey mü’minler! And olsun ki, içinizden  size  sıkıntıya  uğramanız  kendisine  ağır  gelen , size  düşkün, mü ’minlere şefkatli  ve  merhametli  bir  peygamber  gelmiştir”  (et-Tevbe, 9/128).
Merhamet  mü’minlerin  de  temel  özelliklerindendir.
 Bu  nedenle  Kur’an mü ’minlerin  birbirlerine  karşı  merhametli  olduklarını  belirtir  (el-Fetih, 48/29). Başka  bir  yerde  de  kurtuluşa  eren,  ahirette  kitapları  sağ  ellerinden  verilen  mü’minlerin  nitelikleri sayılırken  “Sonra  inanıp  birbirlerine  sabır  tavsiye  edenlerden,  merhametli  olmayı  tavsiye  edenlerden olmaktır”  (el-Beled, 90/17)  buyurulur. 
Kur’an’ın   bu   tutumuna  uygun  olarak   Hz.  Peygamber  (s.a.s)  de  merhamet  konusu  üzerinde önemle durmuş,  teşvik  etmiş,  zaman  zaman  katı  ve  acımasız  davranan  insanları  uyarmıştır.  Sözgelimi  bir  hadislerinde: “Merhamet  etmeyene  merhamet  edilmez” (Buhari, Edeb, 18)  buyurmuştur.
 Diğer  bi r hadislerinde  de  insanın  merhametinin  Allahın  kendisine  göstereceği  merhametin  nedeni olduğunu  şöyle   belirtir:
 “İnsanlara  merhamet  etmeyen  kimseye  de  Allah merhamet etmez”  (Müslim,  Fezail, 66). “Siz yerdekilere  merhamet  edin  ki   göktekiler  (Allah ve melekler)  de size  merhamet  etsin” (Ebu Davud, Edeb, 58; Tirmizi, Birr,

3 yorum:

:) dedi ki...

Ben bu yazıyı pek beyenmedim,"başlık" hariç, eleştirirsiniz dedim ama;nerelerdesiniz :) kaldırayımmı dursunmu ? Hayırlı akşamlar

ferkul dedi ki...

yok, ben beğendim.Dünyada ve ahirette en önemli vasıf bence...Merhamet...

:) dedi ki...

Teşekkür ederim kardeşim ferkul,beğenmene sevindim Allah razı olsun.Allah'a emanet olun